[SPEAKING SERIES] – Phần 05: Cách phát triển ý trong IELTS Speaking.

I - GIỚI THIỆU

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một phương pháp mới trong

series mở rộng ý tưởng cho bài speaking, tạm gọi tên làPHÂN CHIA TRƯỜNG HỢP”. 

Trong phương pháp này, thay vì chúng ta để ý và đề cập đến “một mặt” của vấn đề, thì ở đây chúng ta có thể mở rộng câu trả lời bằng cách đưa ra thêm “một trường hợp” khác nữa.

II - HƯỚNG DẪN

Cùng nhau xem câu ví dụ nhé:

Do you often watch programs on TV or on your cell phone?

Nếu chúng ta trả lời theo kiểu một vấn đề, câu trả lời của chúng ta có thể là:

“In all honesty, I’m partial to my phones when it comes to enjoying programs because it is much more convenient than using TV which is not always at my disposal.”

Tuy nhiên, nếu được, chúng ta có thể chia câu trả thành 02 trường hợp riêng biệt để không chỉ có thể nói về “cell phone” mà còn thể nói luôn về “TV” đấy nhé.

Trong câu này, chúng ta có thể chia theo “lúc có ở nhà” và lúc “ đang đi trên đường hay đang trong phòng” và sau đó đi kèm một ví dụ hay giải thích nhé.

TH1

Stay at home/ dining with my families

TV

Enjoy our favourite films/ sharing/ 

TH2

On the move/ in my own room

Smartphone

portable/ convenient/ at my disposal.

Well, it really depends! If I’m at home with my family members gathering around the dining table, I’d love to watch programs on TV because we all can enjoy our favourite films while having meals. It’s the only time of the day when we can all meet and talk to each other. However, if I’m on the move or stay in my own room, my smartphone is an optimum choice. You know, it’s portable and always at my disposal. 

Mẫu cấu trúc:

Step 1:

  • Well, it really depends!
  • My answers could be determined by different conditions.

Step 2:

  • If I ….., I would likely V.

Step 3:

  • However, If I …, it is possible that I will V…

Chúc các bạn học tốt!

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ & KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ MIỄN PHÍ NGAY TẠI THE MENGLISH HOME 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử