[ SPOT THE DIFFERENCE ] – DAIRY & DIARY

Dairy” và “diary” có thể được ví như cặp sinh đôi cùng trứng vậy đó mọi người. Mới nhìn qua nhiều khi còn nhìn lầm nữa chứ. Quyết tâm! Hôm nay chúng ta quyết tâm phải phân biệt được hai từ này nhé cả nhà.

PHÂN BIỆT “DAIRY” & “DIARY” 

#Dairy /ˈdeə.ri/:

  • Loại: tính từ.
  • Nghĩa: được làm từ sữa (bơ, phô mai, yogurt…).
  • VD: I’m trying to cut down on dairy products, which is difficult because I adore cheese. (Tôi đang cố gắng cắt giảm các sản phẩm từ sữa, điều mà rất khó khăn vì tôi thích phô mai.).

#Diary /ˈdaɪə.ri/:

  • Loại: danh t.
  • Nghĩa: nhật ký .
  • VD: I’ve kept a diary for twelve years now. (Tôi đã viết nhật ký 12 năm nay.).

Chúng ta làm vài câu nhỏ bên dưới để cùng ôn lại cách phân biệt 2 anh em sinh đôi này nhé cả nhà.

1.Mr. Quốc is a vegetarian, so he doesn’t eat … products. He’s only fond of bananas.

A.dairy

B.diary 

2.Mr. Mỹ always fills in his teaching … after class to keep track of the students.

A.dairy

B.diary

3.Mr. Khoa is going to the … section in the supermarket to buy some yogurt.

A.dairy

B.diary 


Cùng check đáp án thôi nào : 

1.A__2.B__3.A

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT !

 

 

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ & KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH MIỄN PHÍ NGAY TẠI THE MENGLISH HOME

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử