GIỚI THIỆU SÁCH – CA.M.BR.ID.GE ENGLISH PROFICIENCY MASTERCLASS

The Menglish home >> Tài liệu sách >> Giới thiệu sách – Ca.br.id.ge english proficiency masterclass

Cuốn sách Cambridge Proficiency Masterclass với 12 chủ đề đi từ các chủ đề thông dụng như People & places cho đến các chủ đề khó nhằn hơn như Law & order. Thông qua các chủ đề trên, bạn sẽ được cung cấp những từ vựng vô cùng ảo diệu nhưng lại cực kỳ hữu ích để tăng band điểm nếu được dùng đúng ngữ cảnh cho cả writing task 2 và speaking part 3 của mình. 


Đối với Writing Task 2, để giúp các bạn có một cái nhìn trực quan về lượng kiến thức và bài tập nằm trong quyển sách Cambridge English Proficiency Masterclass, The MEnglish home xin trích một cụm từ nằm trong một task trong chủ đề Law & order  phía bên dưới nhé.

TASK: Complete the definitions of human rights using these words :

entitled            freedoms          status          ethnic           basic                 human                    virtue              race

Human rights are (1) ______________ rights and (2) ______________ that all people are (3) ______________ to regardless of nationality, sex, age, national or (4) ____________ origin, (5) ____________, religion, language, or other (6) ____________ (Amnesty International).

These rights are conceived as universal and egalitarian, with all people having equal rights by (7) ____________ of being (8) ____________. (Universal Charter)

Đáp án

Human rights are (1) basic rights and (2) freedoms that all people are (3) entitled to regardless of nationality, sex, age, national or (4) ethnic origin, (5) race, religion, language, or other (6) status (Amnesty International).

These rights are conceived as universal and egalitarian, with all people having equal rights by (7) virtue of being (8) human. (Universal Charter)


The Menglish home xin lấy một ví dụ nhỏ để minh chứng cho các bạn thấy sự hay ho và hữu ích của quyển sách này trong việc cung cấp cho người học từ vựng vô cùng ảo diệu đó là by virtue of /ˈvɝː.tʃuː/ – một cụm từ được dùng với nghĩa as a result of something (như là kết quả của). Câu bên dưới có thể được hiểu là:

Những quyền này được quan niệm là phổ biến và bình đẳng, với mọi người đều có quyền bình đẳng với tư cách là con người. 

TẢI BẢN PDF VÀ AUDIO NGAY TẠI ĐÂY

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ & KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH MIỄN PHÍ NGAY TẠI THE MENGLISH HOME

tìm hiểu thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử