Bộ Forecast IELTS Speaking quý 3/2021

The Menglish home >> Tài liệu sách >> Speaking forecast – Bộ IELTS Forecast Speaking quý 3/2021

Bộ Đề Dự Đoán IELTS Quý 3/2021 (Tháng 9 -12)

LƯU LIỀN TAY BỘ SPEAKING FORECAST ĐỘC QUYỀN TỪ THE MENGLISH HOME!!!

Qua quá trình chắt lọc và biên soạn, bộ đề Speaking Forecast được tổng hợp bởi các giáo viên hàng đầu The Menglish Home chính thức ra mắt. Qua đó, cam kết cung cấp đa dạng các chủ đề bám sát kỳ thi trong quý 3/2021, sơ lược như sau:

Speaking Part 1:

 • Headphones 
 • Weather
 • Colours 
 • Pets and animals 
 • Public garden and parks 
 • Science
 • Handwriting
 • Mobile apps
 • Wild animals
 • Advertisement
 • Flowers
 • Barbecue
 • Car trip
 • Relax
 • Special costumes
 • Museum
 • Getting lost
 • Concentration
 • Shoes
 • Festivals
 • Wallet
 • Sky and stars
 • Primary school
 • Environmental protection
 • Holidays

Speaking Part 2 & Part 3:

 • Describe a creative person whose work you admire
 • Describe a habit your friend has and you want to develop
 • Describe a piece of equipment that is important in your home
 • Describe a time you tried to do something but was not very successful
 • Describe an activity that you do after school/work
 • Describe a town or city where you would like to live in the future
 • Describe a piece of local news that people were interested in
 • Describe a place you visited on vacation
 • Describe a businessperson that you admire
 • Describe a time you were friendly to someone you didn’t like
 • Describe a person who solved a problem in a smart way
 • Describe an exciting book that you enjoy reading
 • Describe a cafe you like to visit
 • Describe a time when you got up early
 • Describe a time when you waited for something special that would happen
 • Describe a natural talent (sports, music, etc) you want to improve
 • Describe a tall building in your city you like or dislike
 • Describe an occasion when many people were smiling
 • Describe a time when you saw two of your friends argued
 • Describe a time you helped a friend
 • Describe a leisure activity near/on the sea that you want to try
 • Describe a time when you shared something with others
 • Describe an article on health you read on magazine or the Internet
 • Describe an older person that you admire
 • Describe your favorite film/movie
 • Describe a quiet place you like to spend your time in
 • Describe a company where you live that employs a lot of people
 • Describe a time you saw something interesting on social media
 • Describe an art and craft activity (e.g .painting, woodwork, etc.) that you had
 • Describe a time you bought something from a street (or outdoor) market
 • Describe a puzzle (jigsaw, crossword, etc.) you have played
 • Describe a law on environmental protection your country should have
 • Describe a plan in your life that is not related to work or study
 • Describe your favorite singer or actor
 • Describe a foreign person who you have heard or known that you think is interesting
 • Describe a difficult decision that you once made
 • Describe a bicycle/motorcycle/car trip you would like to go
 • Describe a famous athlete you know
 • Describe an occasion when you were not allowed to use your mobile phone
 • Describe a good service you received
 • Describe a goal you set that you tried your best to achieve

Đặc biệt, The Menglish Home sẽ liên tục thông tin về các tài liệu liên quan, sĩ tử theo dõi website menglishhome.com và fanpage The Menglish home – Chương trình học tích hợp IELTS & Giao tiếp để có thể bỏ túi những kiến thức mới nhất nhé!

Tải bản PDF của bộ đề dự đoán IELTS Speaking quý 3/2021 ngay tại đây 


 

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ & KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH MIỄN PHÍ NGAY TẠI THE MENGLISH HOME

TÌM HIỂU THÊM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử