SPOT THE DIFFERENCE – BE USED TO +N/Ving & GET USED TO + N/Ving

The Menglish home >> Kiến thức >> Spot the difference – Be used to + N/Ving & Be used to + N/Ving


Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với 2 cấu trúc khác của “used to”. Hai cấu trúc này gây “xoắn não” do khá giống về nghĩa. Nói chung, về điểm giống, cả hai đều được dùng để chỉ sự quen thuộc với một tình huống. Tuy nhiên, cặp từ này vẫn có những sự khác biệt rất rõ ràng cần được phân biệt, hãy cùng The Menglish home kiểm tra nhé ! 

#Be used to + N/Ving

Bản thân đã quen thuộc với tình huống nào đó.

Ví dụ: I’ve been living alone for 3 years. I’m used to taking care of myself now. (Tôi đã sống 1 mình được 3 năm. Tôi đã quen với việc chăm sóc bản thân rồi.)

#Get used to + N/Ving

Đang trong quá trình làm quen với tình huống mới, vẫn còn đang học cách thích nghi.

Ví dụ: As the COVID-19 pandemic hits us so hard, I’m still getting used to the new normal. (Bởi vì đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến chúng ta, tôi vẫn đang làm quen với “bình thường mới”)

Những câu sau đây sẽ giúp chúng ta ôn lại lý thuyết cho các bạn :

1/ After a while he didn’t mind the noise in the office, he _________ it.

A. was used to

B. got used to

2/ We ________a cold climate, so the weather didn’t bother us.

A. were used to

B. got used to

3/ She_________working hard because she was raised that way.

A. is used to

B. gets used to

1.B   2.A   3.A

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ & KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH MIỄN PHÍ NGAY TẠI THE MENGLISH HOME

TÌM HIỂU THÊM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử