IDIOMATIC EXPRESSION – STUDY PROGRESS

The Menglish home >> Kiến thức >> Idiomatic expressions – Study progress


Hành trình học của chúng ta rất dài và không bao giờ có điểm dừng đấy ! Bởi mỗi ngày đều sẽ có 1 điều gì đó mới mẻ để học tập. Hãy cùng The Menglish Home tìm hiều một số cụm từ liên quan đến study progress nhé.


1.Set his sights on V-ing 

Phiên âm: / sɛt hɪz saɪts ɒn/

Nghĩa: 

Ví dụ: 

-> I set my sights on achieving IELTS 7.0 and I did it.  

-> Tôi đặt mục tiêu IELTS bảy chấm và tôi đã làm được.


2.Up to scratch:  reaching an acceptable standard 

Phiên âm: / ʌp tuː skræʧ/

Nghĩa: đạt được mức chuẩn

Ví dụ:

-> His grades at high school were not up to scratch so he did not get admitted to this prestigious university.

-> Điểm số cấp 3 của anh ấy không đủ mức chuẩn vì thế anh ấy không được nhận vào đại học danh giá này.


3. Burn the candle at both ends

Phiên âm: / bɜːn ðə ˈkændl æt bəʊθ ɛndz/

Nghĩa: thức khuya dậy sớm

Ví dụ:

-> If need be, I’m willing to burn the candle at both ends to meet my deadlines.

-> Nếu cần thiết, tôi sẵn lòng thức khuya dậy sớm để làm đúng hạn.


4. On track

Phiên âm: / ɒn træk/

Nghĩa: đang đúng tiến độ

Ví dụ:

-> Your study progress is on track. Keep up the good work!

-> Tiến độ học của bạn đang đi đúng. Cố gắng giữ phong độ nhé!


5. Have a lot of ground to make up 

Phiên âm: / hæv ə lɒt ɒv graʊnd tuː meɪk ʌp/

Nghĩa: có nhiều việc cần làm

Ví dụ:

-> He slacked off last week, so he is having a lot of ground to make up at the moment.

-> Làm việc trễn mảng cả tuần trước, vì thế anh ấy có nhiều việc cần phải hoàn thành vào lúc này.


6. Round the clock: all the time

Phiên âm: / raʊnd ðə klɒk/

Ví dụ:

-> He studied round the clock with the aim of achieving IELTS 7.0 and he finally did it.

->  Anh ấy học ngày học đêm với mục tiêu đạt IELTS 7.0 và cuối cùng anh ấy đã làm được.

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ & KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH MIỄN PHÍ NGAY TẠI THE MENGLISH HOME

flash cards

tìm hiểu thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử