IDIOMATIC EXPRESSIONS – REMEMBERING & FORGETING

The Menglish home >> Kiến thức >> Idiomatic expressions – Remembering & Forgeting


Cuộc sống bận rộn khiến chúng ta hay quên, đôi lúc lại nhớ về một việc gì đó. Và đó thật không phải là một điều gì quá to tác khi đây chỉ là những hiện tượng tự nhiên của chúng ta mà thôi. Hôm nay, hãy cùng The Menglish Home tìm hiểu về một vài expressions để nói về việc quên quên, nhớ nhớ này nhé !


1.A memory like a sieve

Phiên âm: / ə ˈmɛməri laɪk ə sɪv/

Nghĩa: : trí nhớ kém

Ví dụ:

-> I’ve got a memory like a sieve so I’m trying to find a way to help me remember what I have learnt. 

-> Tôi có một trí nhớ kém vì vậy tôi đang cố gắng tìm một cách


2. Jog my memory  

Phiên âm: / ʤɒg maɪ ˈmɛməri/

Nghĩa: gợi lại ký ức của tôi

Ví dụ:

-> I find using mind maps really useful. It helps jog my memory about what I have learnt.  

-> Tôi thấy việc dùng mind map thực sự hữu ích. Nó giúp gợi lại ký ức của tôi với những gì tôi đã học.


3. Go in one ear and out the other  

Phiên âm: / gəʊ ɪn wʌn ɪər ænd aʊt ði ˈʌðə/

Nghĩa: đi từ tai này sang tai kia.

Ví dụ: 

-> I’ve got a memory like a sieve. Most things just go in one ear and out the other. 

-> Tôi có trí nhớ kém. Hầu hết mọi thứ cứ đi từ tai này sang tai kia.


4. Stick in my mind 

Phiên âm: / stɪk ɪn maɪ maɪnd/

Nghĩa: lưu lại trong trí nhớ.

Ví dụ:

-> I find that using mind maps helps English vocabulary stick in my mind better.

->  Tôi thấy rằng việc dùng mind map giúp từ vựng tiếng Anh lưu lại trong trí nhớ tôi tốt hơn.


5.Learn by rote 

Phiên âm: / lɜːn baɪ rəʊt/

Nghĩa: học thuộc lòng (kể cả có khi không hiểu gì)

Ví dụ:

-> At some schools, students are taught to learn by rote but I do not think it is an effective educational method. A better way would be to learn by practice because it will enable knowledge to stick in students’ mind better.   

-> Tại một vài trường học, học sinh được dạy để học thuộc lòng nhưng tôi không nghĩ đó là một phương pháp giáo dục hiệu quả. Một cách tốt hơn đó là học bằng cách thực hành bởi vì nó sẽ giúp kiến thức lưu lại trên trí nhớ học sinh tốt hơn. 

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ & KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH MIỄN PHÍ NGAY TẠI THE MENGLISH HOME

FLASH CARDS

tìm hiểu thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử