Đội ngũ đào tạo

IELTS 8.0

  • TESOL – American TESOL institute.
  • Học thạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng tại ĐH Curtin, Úc.

IELTS 8.5 

  • Speaking 8.0 (3 lần)
  • Writing 8.0 (2 lần)
  • 04 năm kinh nghiệm dạy IELTS

IELTS 8.0

  • Cử nhân biên phiên dịch – ĐH Sư Phạm TP.HCM
  • Học thạc sĩ ngành TESOL – ĐH KHXH &NV TP.HCM