Khoá luyện thi IELTS từ 3.0 – 7.5+

260 TỪ VỰNG TOEIC THEO BẢNG CHỮ CÁI

ĐIỂM NỔI BẬT

  • Thật nhiều từ vựng cực phổ biến trong TOEIC được sắp xếp theo trật tự dễ tìm kiếm 
  • Trắc nghiệm theo đúng format TOEIC để thí sinh làm quen bài thi từ sớm 
  • Ví dụ chi tiết cho mỗi từ, cùng giải thích đáp án bằng tiếng Việt
DOWNLOAD - SÁCH BÀI Học DOWnload - sách bài tập

 50 CỤM GIỚI TỪ KHÓ NHẰNG TRONG TOEIC

ĐIỂM NỔI BẬT

  • Thật nhiều cụm giới từ cực phổ biến trong TOEIC được sắp xếp theo trật tự dễ tìm kiếm.
  • Trắc nghiệm theo đúng format TOEIC để thí sinh làm quen bài thi từ sớm .
  • Ví dụ chi tiết cho mỗi từ, cùng giải thích đáp án bằng tiếng Việt.

50 PHRASAL VERBS CỰC PHỔ BIẾN TRONG TOEIC

ĐIỂM NỔI BẬT

  • Thật nhiều cụm động từ cực phổ biến trong TOEIC được sắp xếp theo trật tự dễ tìm kiếm 
  • Trắc nghiệm theo đúng format TOEIC để thí sinh làm quen bài thi từ sớm 
  • Ví dụ chi tiết cho mỗi từ, cùng giải thích đáp án bằng tiếng Việt