Kiến Thức

IDIOMATIC EXPRESSIONS

[ IDIOMATIC EXPRESSIONS ] – Literature

[ IDIOMATIC EXPRESSIONS ] – Food

[ IDIOMATIC EXPRESSIONS ] – Weather

[ IDIOMATIC EXPRESSIONS ] – Body

[ IDIOMATIC EXPRESSIONS ] – Personality

[ IDIOMATIC EXPRESSIONS ] – Social status

[ IDIOMATIC EXPRESSIONS ] – Money

[ IDIOMATIC EXPRESSIONS ] – Act

[ IDIOMATIC EXPRESSIONS ] – Past & Future

[ IDIOMATIC EXPRESSIONS ] – Ground

[ IDIOMATIC EXPRESSIONS ] – Career

[ IDIOMATIC EXPRESSIONS ] – Success & Failure

[ IDIOMATIC EXPRESSIONS ] – Necessity and desirability

[ IDIOMATIC EXPRESSIONS ] – Work

[ IDIOMATIC EXPRESSIONS ] – Difficult relationship

[ IDIOMATIC EXPRESSIONS ] – Study progress

[ IDIOMATIC EXPRESSIONS ] – Remembering & Forgeting

WEEKLY COLLOCATIONS

[ WEEKLY COLLOCATIONS ] – Luck

 

[ WEEKLY COLLOCATONS ] – Development

[ WEEKLY COLLOCATIONS ]  –  Sun

[ WEEKLY COLLOCATIONS ] – Epidemic

SPEAKING SERIES- CÁCH PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG

Speaking luôn là nỗi sợ hãi của đại đa số các sĩ tử IELTS, đặc biệt là khi chúng ta không có ý cho bài nói của mình dẫn đến việc thiếu tự tin cũng như không thể phát huy tối đa khả năng nói lưu loát của bản thân.

Vì vậy, thông qua Series này, The Menglish home hy vọng có thể giúp mọi người giải mã và tích luỹ thêm cho mình những bí kíp hiệu quả cho kì thi IELTS sắp tới.

The Mengish home

 

[SPEAKING SERIES] – Phần 01- Cách phát triển ý trong IELTS Speaking.

[SPEAKING SERIES] – Phần 02- Cách phát triển ý trong IELTS Speaking.

[SPEAKING SERIES] – Phần 03 – Cách phát triển ý trong IELTS speaking.

[SPEAKING SERIES] – Phần 04 – Cách phát triển ý trong IELTS Speaking.

[SPEAKING SERIES] – Phần 05 – Cách phát triển ý trong IELTS Speaking.

[SPEAKING SERIES] – Phần 06: Cách phát triển ý trong IELTS Speaking.

[SPEAKING SERIES] – Phần 07 – Cách phát triển ý trong IELTS Speaking.

[SPEAKING SERIES] – Phần 08 – Cách phát triển ý trong IELTS Speaking.

WRITING SERIES - CÁCH GIẢI CÁC ĐỀ

[WRITING SERIES] – Phần 00- Cách giải đề trong IELTS Writing Task 2.

[WRITING SERIES] – Phần 01- Cách giải đề Agree-Disagree trong IELTS Writing Task 2.

 

SPOT THE DIFFERENCE

[ SPOT THE DIFFERENCE ] – Everyday & Every day

[ SPOT THE DIFFERENCE ] –

So & So that

[ SPOT THE DIFFERENCE ] –

Intervene & Interfere

[ SPOT THE DIFFERENCE ] – Dairy & Diary

[ SPOT THE DIFFERENCE ] – Angel & Angle

[ SPOT THE DIFFERENCE ] – College & Colleague

[ SPOT THE DIFFERENCE ] – Thounand & Thousands

[ SPOT THE DIFFERENCE ] – Overtime & Over time

[ SPOT THE DIFFERENCE ] – While & Meanwhile

[ SPOT THE DIFFERENCE ] – Used to + Vo & Be used to + Vo

[ SPOT THE DIFFERENCE ] – Be used to + N/Ving & Get used to + N/Ving