TOEIC từ 350 – 750+ (M-TOEIC)

260 TỪ VỰNG TOEIC THEO BẢNG CHỮ CÁI

 ĐIỂM NỔI BẬT

 • 260 từ vựng chuyên dùng trong TOEIC được sắp xếp theo trật tự dễ tìm kiếm
 • Trắc nghiệm đúng format TOEIC để thí sinh làm quen bài thi từ sớm
 • Thật nhiều ví dụ cho mỗi từ, cùng giải thích đáp án chi tiết
 • Cuối mỗi Unit đều sẽ có review để nhắc lại và củng cố kiến thức
download - sách bài học download - sách bài tập

50 PHRASAL VERBS CỰC PHỔ BIẾN TRONG TOEIC

 ĐIỂM NỔI BẬT

 • 50 cụm động từ chuyên dùng trong TOEIC
 • Trắc nghiệm đúng format TOEIC để thí sinh làm quen bài thi từ sớm
 • Thật nhiều ví dụ cho mỗi từ, cùng giải thích đáp án chi tiết
 • Cuối mỗi Unit đều sẽ có review để nhắc lại và củng cố kiến thức
download - sách bài học download - sách bài tập

35 HẬU TỐ (SUFFIXES) GIÚP ĐOÁN NGHĨA TỪ VỰNG

 ĐIỂM NỔI BẬT

 • 35 hậu tố 100% sẽ xuất hiện trong bài thi TOEIC
 • Trắc nghiệm đúng format TOEIC để thí sinh làm quen bài thi từ sớm
 • Thật nhiều ví dụ cho mỗi từ, cùng giải thích đáp án chi tiết
 • Cuối mỗi Unit đều sẽ có review để nhắc lại và củng cố kiến thức
download - sách bài học download - sách bài tập