TUYỂN DỤNG

GIẢNG VIÊN

 • Chứng chỉ IELTS 8.0 còn thời hạn, có kinh nghiệm giảng dạy là lợi thế
 • Có khả năng truyền đạt, giải thích tốt
 • Có tâm với nghề dạy 
 • Không ngừng học tập, nâng cao trình độ bản thân
 • Quyền lợi:
  • Được các GV IELTS 8.5 với nhiều năm kinh nghiệm đào tạo về chuyên chuyên môn lẫn kỹ năng giảng dạy. 
  • Được trung tâm hỗ trợ lệ phí thi IELTS mỗi 6 tháng – 1 năm
 • Công việc chính:
  • Giảng dạy các lớp ở trung tâm (5 tối/ tuần)
  • Các công tác nghiên cứu về tiếng anh nói chung và IELTS nói riêng
  • Biên soạn tài liệu, hỗ trợ học viên
 • Địa điểm làm việc: 472/27 CMT8, phường 11, quận 3. 
 • Thử việc: 1 tháng. 
 • CV vui lòng gửi qua các địa chỉ mail sau: themenglishhome@gmail.com                                       
 • Và CC :                                                                                               thienmy.menglishhome@gmail.com

      anhkhoa.menglishhome@gmail.com 

TRỢ GIẢNG

 • Chứng chỉ IELTS 7.0-7.5 còn thời hạn, với Writing và Speaking từ 7.0 trở lên
 • Không ngừng học tập, nâng cao trình độ bản thân
 • Quyền lợi:
  • Được các GV IELTS 8.5 với nhiều năm kinh nghiệm đào tạo về chuyên chuyên môn lẫn kỹ năng giảng dạy. 
 • Công việc chính:
  • Hỗ trợ các GV chấm bài
  • Các công tác nghiên cứu về tiếng anh nói chung và IELTS nói riêng
  • Biên soạn tài liệu hỗ trợ học viên
 • Địa điểm làm việc: 472/27 CMT8, phường 11, quận 3. 
 • Thử việc: 1 tháng. 
 • CV vui lòng gửi qua các địa chỉ mail sau: themenglishhome@gmail.com
 • Và CC :

       thienmy.menglishhome@gmail.com

       anhkhoa.menglishhome@gmail.com