[ IDIOMATIC SPEAKING EXPRESSIONS ] – WEATHER

Đối với một ngôn ngữ, những thành ngữ, cụm từ mang hình ảnh ví von là một thành phần không thể thiếu. Những idiomatic expressions thường được dùng trong các cuộc nói chuyện hằng ngày. Hôm nay mọi người cùng The Menglish home khám phá những idiomatic expressions dùng những từ vựng liên quan đến chủ đề WEATHER nhé.  


  1. weather the storm: vượt qua giai đoạn khó khăn 

/ˈwɛðə ðə stɔːm/

-> There haven’t been any tourists to our city this year, and therefore many hotels and restaurants are having to weather the storm until things pick up again.

-> Không có nhiều du khách đi đến thành phố chúng ta vào năm nay, và vì thế nhiều khách sạn và nhà hàng đang phải vượt qua giai đoạn khó khăn đến khi mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.

  1. under the weather: cảm thấy bệnh bệnh

/ˈʌndə ðə ˈwɛðə/

-> I’m feeling a bit under the weather. I think it’s because I got caught in the rain yesterday.

-> Em cảm thấy hơi bệnh bệnh trong người. Chắc là do hôm qua em bị mắc mưa.

  1. be snowed under (with sth): có quá nhiều việc phải hoàn thành 

/snəʊd ˈʌndə/

-> I’m way too stressed right now. You know why? I’m snowed under with work at the moment.

-> Tôi quá mệt mỏi rồi. Bạn biết tại sao không? Tôi có quá nhiều việc phải hoàn thành ngay lúc này.

  1. fair-weather friend: bạn bè thời vụ

/ˈfeəˌwɛðə frɛnd/

-> My friend left me when I got into trouble. He’s such a fair-weather friend. 

-> Bạn tôi rời đi khi tôi gặp rắc rối. Thằng đó đúng là bạn bè thời vụ. 

  1. swim with/against the tide: làm giống/ngược mọi người

/swɪm wɪð/əˈgɛnst ðə taɪd/

-> I don’t want to be in the spotlight so I just need to swim with the tide. 

-> Tôi không muốn làm trung tâm của sự chú ý đâu. Tôi chỉ muốn làm giống mọi người thôi.

  1. steal someone’s thunder: phỗng tay trên người khác

/stiːl ˈsʌmwʌnz ˈθʌndə/

-> He is such a jerk. He tried to steal her thunder by publishing her work under his name. 

-> Gã đó đểu thật. Hắn cố phỗng tay trên của cô ấy bằng cách đăng bài của cô ấy bằng tên của mình.

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT !

FLASH CARDs

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ & KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ MIỄN PHÍ NGAY TẠI THE MENGLISH HOME 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử